Prednášky

Prednášky - konferencia Security fórum 2018.

zborník prednášok z VI ročníka konferencie Security-forum 2018 konanej v Rajeckých Tepliciach vydaný Certest, s.r.o.  sa nachádza v zaheslovanom súbore vo formáte *.zip tu... Pre jeho otvorenie je potrebné zažiadať o heslo.

Obsah:

mjr. Ing. Peter Komárek, PhD., odbor regulácie a dohľadu, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej Republiky
Fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť (FOB)

por. Mgr. Matej Šalmík, odbor kybernetickej bezpečnosti, Národný bezpečnostný úrad Slovenskej Republiky
Ako postaviť CSIRT

Martin Flodr, Asociácia bezpečnostných manažérov
Analýza prognóz a trendov fyzickej ochrany v súkromnej bezpečnosti

Mgr. Irena Hudecová, Mgr. Viliam Mizák, Úrad na ochranu osobných údajov SR
Kamery a biometria podla GDPR

Ing. Peter Jurčo, Dahua Technology Czech s.r.o.
Safe City

Mgr. Daniel Mello, občianske združenie BÝVAJME BEZPEČNE o.z.,
Inteligentná domácnosť z pohľadu objektovej bezpečnosti

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
GDPR: Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov alebo analýza rizík po novom

Martin Štubian, APIS spol. s r.o.
Identita človeka

Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D., LL.M., Msc., MBA, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o.
(Ne)bezpečnosť loT

Cechmajsterka Ing. Katarína Olešanská, CEZA – CECH ZÁMKAROV
CECH ZÁMKAROV – odborové združenie podnikateľov v oblasti zámkovej techniky a jeho ciele

Ing. Július Csik, vedúci skúšobného laboratória, CERTEST s.r.o. (autorizovaná osoba Národného
bezpečnostného úradu Slovenskej Republiky)
Praktické skúsenosti z oblasti skúšania, certifikácie a používania mechanických zábranných prostriedkov

Ing. Viktor Šoltés, PhD., Ing. Filip Lenko, Žilinská univerzita v Žiline
Analýza rizík zraniteľnosti obydlí pre stanovenie požadovanej úrovne zabezpečenia

ISBN: 978-80-9732011-09-9
Comments