V novembri 2018 pripravujeme v poradí už 6. ročník konferencie.

Viac informácií už čoskoro. Ak máte záujem o príspevok do programu, alebo o účasť napíšte nám.

Informácie z roku 2016:

Security fórum 2016

5. ročník medzinárodnej konferencie

termín: 29.september 2016
miesto: penzión ANTIK, Rajecké Teplice

Bezpečnosť je téma, ktorá sa v našom súkromnom i verejnom živote objavuje nepretržite. Snažíme sa identifikovať a podľa možnosti predvídať všetky hrozby a prijímať jednoduché, ale i zložité sofistikované preventívne opatrenia.

Bezpečnostní manažéri ako špecialisti pre túto oblasť potrebujú pri súčasnom stave techniky množstvo znalostí zasahujúcich do rôznych odvetví. Táto konferencia sa snaží priniesť takýto prehľad cez viacero aktuálnych tém.

Konferencia tiež vytvára cenný priestor pre diskusiu o Vašich skúsenostiach a osobných názoroch s inými odborníkmi zo Slovenskej a Českej republiky.

Témy konferencie

Manažment rizík, prevencia kriminality, terorizmu
Človek a jeho hodnoty v bezpečnom priestore
Bezpečnosť informácií a kyberpriestoru

Koho na konferencii stretnete:

Bezpečnostní manažéri a pracovníci - inštitúcií a orgánov štátnej správy - osoby zodpovedné za bezpečnostné systémy, výrobcovia, dovozcovia, distribútori, Dodávatelia technických riešení Bezpečné agentúry (SBS, PCO), Vzdelávacie inštitúcie, školy, Združenia v oblasti zabezpečenia majetku a informácií, Poisťovne, Bezpečnostných manažérov.

Partnerstvo konferencie

Záujem o partnerstvo konferencie zašlite na email info@security-forum.sk

Partneri predch. ročníkov:
Hlavní partneri: EUROSAFE Slovakia s.r.o., WERTHEIM, s.r.o.,
Partneri: SALTO Systems Sl.SOITRON, a.s., EUROSAFE Slovakia s.r.o., KABA Slovensko, Wertheim, 
Mediálni partneri: Bývajme bezpečne, o.z., ORSEC, ALARM FOCUS, ALARM SECURITY MAGAZÍN, ISACA Slovensko 

Vystúpenie na konferencii

Záujem o vystúpenie na konferencii zašlite na email info@security-forum.sk
Na min. ročníkoch konferencie referovali:
Národný bezpečnostný úrad SR, Policajné prezídium SR, Ministerstvo financií odbor informatizácie spoločnosti, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Policajné prezídium SR, TPA Horwath, APIS spol. s r.o., fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, Bývajme bezpečne o.z., Revimont- DG, s.r.o., Salto Systems Sl., ALISON Slovakia s.r.o., Csirt.sk a mnoho ďalších

Registrácia

Registrácia na konferenciu prostredníctvom online formulára. Záujem o účasť na konferencii nám môžete zaslať aj na email info@security-forum.sk

Ubytovanie

Ubytovanie je možné priamo v penzióne Antik. Pre účastníkov konferencie je cena ubytovania 20€ na osobu a noc a 5€ raňajky formou rautu, plus poplatok obci 0,90€ na osobu a noc.

Podstránky (1): Program